Hindrer feminster arbeidet mot vold?

Jeg har endelig fått sett ferdig denne videoen av Karen Straughan, og jeg får en ny forståelse for alvoret i det hun snakker som. Grunnlagsfakta slik hun legger det fram:

  • Teorien om at vold i nære relasjoner er et uttrykk for patriarkalsk maktutøvelse er en feministisk teori.
  • Teorien mangler empirisk støtte. Seriøs forskning gjennom 40 år viser at kvinner kan være like jævlige som menn. Kjønnsfordelingen av denne typen vold er omtrent lik.
  • Duluth-modellen er et uttrykk for denne teorien, og både praksis og lovgivning rundt om i verden er basert på denne modellen.

Fortsett å lese Hindrer feminster arbeidet mot vold?

Aftenpostens «myter» om voldtekt

Aftenposten har en såkalt faktaartikkel i dag under tittelen «8 myter om voldtekt». Her er det mye rart. Jeg får mest inntrykk av at det er et hastverksarbeid. Spørsmål som handler om “hvor mange” eller “hvor vanlig” presenteres som om de var enten-eller. Noen av “mytene” er trolig uinteressante fordi de ikke er vanlige oppfatninger. Noen av dem kan like gjerne kalles sanne som usanne.Felson

En rask gjennomgang (jeg har beholdt Aftenpostens inkonsekvente tegnsetting fordi den bekrefter inntrykket av hastverk):

Myte 1) Bare en viss type kvinner blir voldtektsofre. Kvinner med høy moral blir ikke voldtatt.

Ikke korrekt. Ifølge Kripos var halvparten av ofrene i 2014 (47 prosent) under 20 år, 14 prosent var barn. En av fire er registrert som fornærmet i tidligere sedelighetssaker.

Fortsett å lese Aftenpostens «myter» om voldtekt