Hindrer feminster arbeidet mot vold?

Jeg har endelig fått sett ferdig denne videoen av Karen Straughan, og jeg får en ny forståelse for alvoret i det hun snakker som. Grunnlagsfakta slik hun legger det fram:

  • Teorien om at vold i nære relasjoner er et uttrykk for patriarkalsk maktutøvelse er en feministisk teori.
  • Teorien mangler empirisk støtte. Seriøs forskning gjennom 40 år viser at kvinner kan være like jævlige som menn. Kjønnsfordelingen av denne typen vold er omtrent lik.
  • Duluth-modellen er et uttrykk for denne teorien, og både praksis og lovgivning rundt om i verden er basert på denne modellen.

Fortsett å lese Hindrer feminster arbeidet mot vold?